Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü yıllık çalışma programıkapsamında “İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısı ile başta uluslararası şirketlerde çalışanların, işletmelerde alınan kararlara katılımı ile ilgili AB yasalarının ve politikalarının uygulanmasına ve bu alanda farkındalığın artmasına katkı sağlayan faaliyetler olmak üzere, işletmelerde çalışanların kararlara katılımını artırmayı hedefleyen çalışmaları finanse etmek amaçlanmaktadır. Çalışan temsilcilerinin şirket içinde alınan kararlar üzerinde etkili olabilmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve katılımı içeren mekanizmaların uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir.

Toplam bütçesi 7,1 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında, ülkemizden işçi ve işveren örgütleri, proje amacının ticari olmaması kaydıyla, kar amacı gütmeyen eğitim ve araştırma kuruluşları ve ticari işletme yönetimleri eş-başvuru sahibi olabilmektedir.

Proje başvurularının 1 Haziran 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için  tıklayınız.