Özgür Yazılım ve Linux Günleri

Linux Kullanıcıları Derneği’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği Özgür Yazılım ve Linux Günleri 201812-13 Mayıs tarihlerinde santralistanbul’da gerçekleşecek.

Etkinlikteki konularözgür yazılım felsefesi ve kültürü, masaüstü sistemleri, sunucu yönetimi, ağ servisleri, güvenlik, mahremiyet, özgür Lisanslar, gayri-merkezi ve dağıtık sistemler/servisler, mobil alanda özgürlük, anti-DRM, gömülü sistemler ve özgürlük  ve GNU/Linux Dağıtımları üzerine olacak. Etkinlikte semşner, kısa bildiri, hızlı konuşma ve çalışma toplantıları düzenlenecek.

Seminer (45 dakika):
Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri (20 dakika):
Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Hızlı Konuşma (5 dakika):
Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır. Konuşmanın ardından dinleyicilerden soru alınmayacaktır.

Çalışma Toplantısı:
Özgür Yazılım alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı düzenleyebileceklerdir. Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.

Etkinlikteki bütün seminer, toplantı, kısa bildiri ve hızlı konuşma önerilerinin dilinin Türkçe olması zorunlu tutuluyor. Buna ek olarak hazırlanan sunumların Türkçe olması ve özgür bir lisans ile lisanslanması gerekiyor.

Öneriler için son gün: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.