Uygulamalı Yeşil Girişimcilik Pilot Eğitimi

Küresel Çevre Derneği, Büyükçekmece Belediyesi koordinatörlüğü ve Litvanya, Macaristan ve Yunanistan’dan partnerlerin katkıları ile “Uluslarararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi” projesini yürütmektedir. Türkiye’nin ilk yeşil girişimcilik merkezinin kurulması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması planlanan projenin amacı yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesinin yanısıra katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına katkı sunmaktır. Proje Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleri ile gerçekleştirilmektedir.

Proje amaçları doğrultusunda alandaki ihtiyacın ve eksiklerin belirlenmesinin ardından, herkes tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek “Applied Innovative Green Entrepreneurship” eğitim seti üretilecektir. Bu eğitim seti içerisinde eğitmen el kitapçıkları ve kullanıcı kılavuzlarını barındırmaktadır. Taslağı üretilmiş olan eğitim programının uygulanması, eksiklerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi maksadı ile 10 – 20 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da uluslararası katılımlı olarak bir pilot eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitimin hedef kitlesi STK çalışanları ve gönüllüleri, eğitmenler ve kolaylaştırıcılar, yeşil girişimcilik, yeşil meslekler ve sürdürülebilirlik alanında çalışan uzmanlardır. Programın içeriği ve oturum başlıkları temel hatlarıyla aşağıdaki gibi olup nihai olarak katılım sağlayacak katılımcılar ile kapsamlı bilgi paketi paylaşılacaktır.

  • Eğitmen ve kolaylaştırıcının rolü, ihtiyaçların ve amaçların belirlenmesi
  • Metot ve araç seçimi, değerlendirme yöntemleri ve riskler ile mücadele
  • Yeşil Girişimcilik Kültürü, Doğal Kaynak Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Yeşil İnovasyon
  • İş modeli geliştirme, yalın girişim, fon kaynaklarına erişim, yatırımcı sunumu ve zaman yönetimi

Programa dahil edilecek katılımcılarda aranan kriterler şu şekildedir:

  • Programa devam edebilecek düzeyde İngilizce yeterliliği (konuşma, yazma ve anlama)
  • Oturumların tamamına eksiksiz bir şekilde katılma motivasyonu ve imkânı
  • Yeşil girişimcilik, yeşil istihdam, sürdürülebilirlik, girişimcilik gibi konularda temel düzeyde bilgi birikimi ve ilgisinin olması
  • Eğitim sonrasında, edineceği içeriği yaygınlaştırma konusunda motivasyona sahip olması

Katılımcılarda yaş sınırı aranmamaktadır. Eğitim kapsamında konaklama, yeme içme masrafları proje tarafından karşılanacak olup, İstanbul dışından katılacaklar için seyahat masraflarının katılımcıların kendisi tarafından karşılanması beklenmektedir.

Katılımcılar eğitim sonrasında proje ortakları tarafından sağlanacak sertifikaya sahip olacaklardır.

Toplam kontenjan 6 kişidir.

Başvuru formuna bağlantıdan ulaşılabilir. Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 28 Nisan, saat 17:30

İletişim ve sorular için: proje@geo.org.tr